OUR LIFE MEMBERS

1. Mr. Badri Raman Sharma                          Bharatpur-11 Nayakirantol

2. Mrs. Bindu Kumari Parajuli                       Bharatpur-11 Nayakirantol

3. Mrs. Bishnu Kumari Parajuli                      Bharatpur-12. Gondrang

4. Mr. Santosh Parajuli                                 Bharatpur-11 Nayakirantol

5. Mr. Sandeep Sharma Parajuli                   Bharatpur-11 Nayakirantol

6. Mr. Bednidhi Sharma                               Gaindakot-8 Bijayachowk

7.  Mr. Pramod K. Parajuli                           Gaindakot-3 Tatribas

8.  Mr. Indra Pd. Regmi                                Bharatpur-11 Nayakirantol

9.  Mrs. Nirmala Poudel Regmi                     Bharatpur-11 Nayakirantol

10. Mr. Rigendra Khadka                             Bharatpur-10 Naharchowk

11.      Mrs. Gaura Sharma                            Bharatpur-7 Shivachowk

12.      Mr. Ram Prasad Sharma                    Bharatpur-7 Shivachowk

13.      Mrs. Sangita Parajuli Sharma            Bharatpur-7 Shivachowk

14.      Mr. Punya Prasad Sharma                 Bharatpur–11 Nayakirantol

15.      Mr. Om Prakash Dhakal                      Gaindakot-4,Congress Chowk

16.      Mr. Gopal Acharya                              Ratnanagar-1 Bakullahar 

17.      Mr. Hari Sharma Acharya                    Ratnanagar-1 Bakullahar 

18.      Mr. Ganesh Prasad Poudel                  Bharatpur-11 Power house chowk

19.      Mr. Ekaratna Sharma Acharya             Bharatpur-11 Bypass road

20.      Mr. Gunara Mahato                               Kumroj VDC 5  Kumroj

21.      Mr. Ghanashyam Rimal                         Bharatpur-12 Jagriti chowk

22.      Mr. Khimananda Poudel                        Bharatpur-2, Kshetrapur

23.     Mr. Jagannath Dhakal                             Bharatpur -11 Nayakirantol

24.     Mr. Bakhat Bahadur Chepang                Kankada VDC-1  Silinge, Makawanpur

25.     Mr. Gurudutta Timilsina                         Bharatpur-12 Jagritichowk

26.    Mr . Gyan Prasad Parajuli                       Bharatpur-11 Muktinagar

27.    Mr. Jeeba Nath Parajuli                           Bharatpur-1 Ramnagar

28.    Mr. Binod Chalise                                    Bharatpur -12 Basantachowk

29.    Mr. Badri Poudel                                     Bharatpur-11Nayakirantol

30.    Mr. Krishna Prasad Sharma                     Bharatpur-2 Kshetrapur

31.    Mr. Bijaya Karki                                        Bahuni VDC-6 Morang

32.    Mr.Anchal Prakash Rai                             Bana VDC-4 Sankhuwasabha

33. Mr. Narendra KC                                          Dillibazar, Kathmandu

34. Mr. Anand Kumar Parajuli                           Bharatpur-11 Nayakirantol

35. Mr. Chetnarayan Sapkota                               Bharatpur-6, Lanku

36. Mr. Tikaram Bhattarai                                     Bharatpur-11, Powerhouse Chowk

37. Mr. Tanka Prasad Poudel                               Bharatpur-11, Nayakiran Tole